Mutizm, nadir görülen bir bozukluktur. Bireyin konuşma becerisine sahip olduğu halde konuşmaması durumudur. Çocuk konuşmak istediği kişileri, ortamları kendi seçer ve sadece onlarla konuşarak kendini ifade eder. Normalde anaokulu döneminde kendini gösterir. Ancak bu durum iyi izlendiğinde daha önceki dönemlerde de fark edilebilir.

Ortaya Çıkmasına Yol Açabilecek Durumlar;

  • Göç
  • Ailedeki suskunluk, özellikle annedeki sessiz, içine kapanık ve utangaç yapı
  • Çevreden izole edilme
  • Çekingenlik
  • Ebeveynler ve çevrede bulunan kişilerdeki konuşma bozuklukları ve/veya şiveli konuşma
  • Abartılı derecede özenli ve titiz aileler; aşırı kaygılı ve koruyucu anne-baba

Bu çocuklarda;

  • Daha çok dikkat çekecek düzeyde çekingen, içe kapanık, hassas, ses çıkarmayan ve ürkek davranışlar sergilerler.
  • Anne ile iletişimleri çok yoğundur ve anneden ayrılmak istemezler.
  • Çoğunlukla ek bir bozuklukta görülebilir. (Artikülasyon ve fonolojik bozukluk, kekemelik, yaygın gelişimsel bozukluk vb.)

Aile faktörü, bulunulan ortam tetikleyici bir faktördür. Ancak tek neden bu değildir.

Riskli Yenidoğan Bebeklerde Dil Gelişimi Takibi

Riskli bebek kısaca, gebelik döneminde, doğum sırasında ya da doğum sonrasında yaşanan sorunlara tıbbi sorunlara bağlı olarak, bir ya da daha fazla gelişimsel alanda, nörolojik açıdan gerilik görülebilecek bebekleri ifade eder. Bu bebeklerde gelişiminin takibi ve olabilecek her hangi bir geriliğe karşı erken müdahale oldukça önemlidir. Bu gibi durumlarda Dil ve Konuşma Terapistleri yeni doğan döneminden itibaren bebeği takibe alır, aile eğitimi planlar ve uygular düzenli olarak bebeğin dil, bilişsel ve iletişimsel becerilerini takip eder.  Eğer riskli gebelik açısından takip altında iseniz bebeğiniz doğmadan önce bir Dil ve Konuşma Terapisti ile iletişime geçmelisiniz.

Sağlıklı Bebekler ve Çocuklarda Dil Gelişimi Takibi

Dil ve konuşma terapistleri normal ve sağlıklı gelişen bebek ve çocuklarda dil ve bilişsel gelişiminin kilometre taşlarının değerlendirilmesi; destekleyici etkinlik ve aktivitelerin seçilmesi, uygulanması ve gelişimin takip edilmesi konularında hizmet vermektedir.