Özel öğrenme güçlüğü dinleme, konuşma, temel okuma, anlama, aritmetik hesaplama, matematiksel mantık kurma ve yazılı anlatım becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında gecikme ya da bozulma ile kendini gösteren nörolojik temelli bir bozukluktur.

Bu çocuklar okul öncesi dönemde sıklıkla dil bozukluğu yaşamaktadır. Kelime dağarcığının zayıf olması, kelimeleri dilin yapısına uygun olarak söylemede, sıralamada, sesleri anlama ayırt etme gibi durumlarda zorluk yaşayan bu çocukların dil ve konuşma terapisti tarafından değerlendirildikten sonra terapi sürecinin başlaması gerekmektedir.

Öğrenme güçlükleri, konuşma, okuma, yazma, anlama ya da aritmetik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında gecikme ya da bozulma ile kendini gösteren bir grup farklı bozukluğu içeren bir terimdir. Okuma bozukluğu (Disleksi) bireyin ortalama zekâya sahip olması ve formal eğitim almasına rağmen okuma başarısının geriliğini ifade eder. Matematik bozukluğu (Diskalkuli), sayıları rakam ve kelime olarak öğrenmede güçlük, sıra ile sayı sayma, parmak hesabı ile matematiksel işlem yapma, saati okumada zorluk, çok basamaklı problemleri çözme, sağ-sol karıştırma, düz bir çizgide yazıyı devam ettirme, matematiksel algoritmalarda zorlanma gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi) yazma becerisi sözel ifade edicilikle yüksek oranda bağlantılıdır. Kişinin ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitimle uyumsuz yazma becerisinin olması, düzensiz veya okunaksız el yazısı, yazılarında harf, sözcük ve hece atlama, ters yazma, harf karıştırma, birleşik yazma, hece ayırma, sözcük ekleme, sözcüğü yanlış yazma ve yazım hataları ile karakterizedir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dil gelişimi izlenmeli ve okuma, yazma, matematik gibi üst dil becerilerine yönelik terapötik müdahalelerde bulunulmalıdır.

En az altı aydır devam eden yanlış ya da yavaş sözcük okuma, okuduğunu anlamada güçlük yaşama, harf harf söylemede veya yazmada güçlük yaşama, yazılı anlatımda güçlük yaşama, sayı algısı ve hesaplamada güçlük yaşama ve akıl yürütmede güçlük varsa özel öğrenme güçlüklerinden şüphelenilebilir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda şu belirtiler de görülebilir:

 • Düzensizlik ve iş/olayları öncelik sırasına koyma sorunları
 • Zaman yönetiminde güçlük
 • Belirli bir göreve/işe odaklanma sorunları
 • Çoklu görevleri gerçekleştirme zorluğu
 • Planlama ve organizasyon becerilerinde güçlük
 • Ders dinlemede güçlük yaşama
 • Ders çalışma süresinin kısa olması
 • Belirli bir süre masa başında oturamama
 • Dolaylı anlatım ve şakaları anlama güçlüğü
 • Mecazi anlatımları anlama güçlüğü
 • Akademik başarıda düşüklük
 • Kişinin öz beceri ve yeteneklerine ilişkin farkındalığının düşük olması