Afazi

Afazi; inme, kafa travması, tümör gibi nedenlerle beyindeki dilden sorumlu alanların hasar görmesi ile oluşan bir dil ve konuşma bozukluğudur. Beyindeki konuşma merkezlerinde gelişen bir hasar sonucu konuşmanın, anlamanın, adlandırmanın, tekrarlamanın, okuma ve yazma becerilerinin bazılarının veya hepsinin etkilenmesidir. Afazi,  matematik, muhakeme ve müzik algısı gibi becerileri de etkileyebilir. Merkezi sinir sisteminde zarar gören bölgeler ve klinik bulgulara göre çeşitli afazi tipleri bulunmakta ve bu çeşitlere göre semptomlar birbirinden farklılık gösterebilmektedir.

Demans (Bunama)

Demans; hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterize olan ilerleyici bir durumdur. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir.

Demans, 65 yaş üzerinde sık görülmekle birlikte daha erken yaşlarda da görülebilir.  Demans hastaları genel olarak erken, orta ve ileri olmak üzere üç evreye ayrılır. Demansın ilerleyen evrelerinde beslenme, yutma ve konuşma problemleri eşlik eder. Demans tanısı konulduktan sonra dil ve konuşma terapistleri tarafından tüm aşamalarda bilişsel iletişimsel becerilerin en üst seviyeye çıkarılması ve ileri evrelerde beslenme ve yutma fonksiyonlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Travmatik Beyin Hasarları

Kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması (beton, kalorifer vb.) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (kurşun, çivi vb.) sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır. Bu hastalarda ortaya çıkan iletişim, dil, konuşma, ses, rezonans ve yutma problemlerine dil ve konuşma terapistleri müdahale etmektedir.