Sesleri algılama yetisindeki tam ya da kısmi bir azalma işitme kaybı, duyma kaybı ya da sağırlık olarak nitelendirilir. İşitme kaybı tek bir nedene bağlı değil, aksine pek çok biyolojik ve çevresel etmene bağlı olarak gelişebilir. İşitme kayıplı çocuklar, işitme yetersizliklerinin özelliğine bağlı olarak gelişim sürecinde bazı farklılıklar gösterebilirler. Bu onların işiten akranlarından tamamen farklı olduğu anlamına gelmez. Doğumdan sonraki ilk aylarında işitme kayıplı çocuklar da normal işiten akranlarına benzer bir gelişim göstermektedirler. Ancak yaş ilerledikçe dil alanındaki gelişmede sınırlılıklar gözlenir. Dil gelişimi, işitme kayıplı çocuklarda en belirgin etkilenen gelişim alanlarından biridir. İşiten çocukta dil kazanımı, birbirine bağlı aşamalardan meydana gelir. Buna göre; sesleri işitemeyen ve sözel uyaranları algılayamayan çocuğun dil kazanımı tam olarak gerçekleşemez. Başlangıçta ürettikleri sesler zaman içinde azalma eğilimi gösterir, taklitler ortadan kalkar, ses üretimleri hem niteliksel hem niceliksel olarak farklılaşır. İşitme kayıplı çocuklar sesleri konuşma ve konuşma ritmini işitsel olarak algılamadan yoksundur. İşitsel algı yoksunluğu, çocuğun işitme kaybı derecesine göre farklı sonuçlar doğurmaktadır.

İşitme kaybının, bireyin konuşma ve dil gelişimini olumsuz etkilemesi nedeniyle erken dönemde fark edilmesi ve tanılanması büyük önem taşımaktadır. İşitme kayıplı kişinin dil gelişimi; işitme kaybının tanısı, cihaz takma yaşı, eğitime başlama yaşına göre farklılık göstermektedir. Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan ileri, çok ileri işitme kaybı yaşayan çocuk ve yetişkinler kriterlere uygunlarsa koklear implant ile cihazlanırlar.

Hafif, orta, orta-ileri dereceli işitme kaybı olan çocuk ve yetişkinler 15-65 dB aralığındaki günlük konuşma seslerini işitemediklerinden dolayı konuşma üretemezler. Bu çocuk ve yetişkinlerin konuşma anlaşılırlığı düşer, artikülasyon ve iletişimsel problemler görülür. Mutlaka bu çocuk ve bireyler kendilerine özel olarak ayarlanmış işitme cihazı ile cihazlandırılmalı; cihazlandıktan sonra dil, konuşma ve iletişimsel bozuklukları için dil ve konuşma terapisi görmesi gerekmektedir.