Down Sendromu, Turner Sendromu, RETT Sendromu, Klinefelter Sendromu. Down sendromu, genetik bir kromozomal farklılıktır. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47’dir. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Down sendromlu çocukların, sağlıklı çocukların gelişim süreçlerinin ortalama 9 ay gerisinde kaldıkları tespit edilmiştir. Dil gelişimi olarak içerik ve cümle yapısı açısından yaşıtlarına göre daha basit cümleler kurdukları, dil gelişimlerinin daha yavaş olduğu bilinmektedir. Down sendromlu çocukların konuşması esnasında telaffuz hataları da mevcuttur. Beynin kulaktan gelen ses sinyalleri değerlendirmesiyle ilgili temel bir sorundan kaynaklanan ve "işitsel ayırım" diye adlandırılan fonksiyondaki aksaklık nedeniyle, birçok Down sendromlu çocuğun sesleri ayırt etme yeteneği zayıflamış durumdadır.