Bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan, vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Serebral palsi kas hareketlerini etkilemekle birlikte, kaslardaki ya da sinirlerdeki bir problemden kaynaklanmaz. Beynin, kas hareketlerini kontrol eden bölgelerinde söz konusu olan anormalliklerden kaynaklanır. Serabral Palsili çocuklarda konuşma ve dil bozuklukları, oral motor disfonksiyon, artikülasyon sorunları, alıcı ve ifade edici dilde yetersizlikleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Serabral Palsili çocuklarda kas hareketlerinin yetersizliği nedeniyle yutma güçlükleri ve salya kontrolü sorunu gibi diğer sorunlara da rastlanabilir.