Kekemelik

Kekemelik, bireyin ne söylemek istediğini kesin olarak bildiği fakat istem dışı, tekrarlayan ses uzatmaları ve kesilmeleri nedeni ile konuşmasındaki akıcılığının olumsuz etkilendiği bir bozukluktur. Bu bozukluklar; seslerin, hecelerin ya da tek heceli kelimelerin tekrarı, seslerin uzatılması ve bloklar şeklinde görülebilir. Kekemelik sıklıkla dil ve konuşma gelişiminin ilk yıllarında, ağırlıklı olarak 2-5 yaşlarında ortaya çıkabilir. Kekemeliğin nedenleri henüz kesin olarak anlaşılamamış olmakla birlikte genetik ve nörolojik faktörlerin etiyolojide rol oynadığı yönünde bulgular vardır. Dil ve konuşma terapistleri tarafından kekemeliği olan bireye özgü bir terapi planı belirlenir ve uygulanır.

Hızlı Bozuk Konuşma (Takifemi)

Bireyin, çoğu zaman anlaşılmaz bir şekilde hızlı ve düzensiz  (heceleri atma, heceleri tekrarlama vb.) konuştuğu, uygunsuz duraklama ve düzensiz konuşma ritmi ile karakterize akıcılık bozukluğudur. Takifemisi olan bireylerin hızlı bozuk konuşmalarına ilişkin öz farkındalıkları düşük olabilir.